Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

20/12/2014


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

6.164.053


CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(1) Đào tạo Thạc sĩ

STT Chuyên ngành Mă số
1. Kỹ thuật cơ khí động lực 60520116
2. Kỹ thuật cơ khí 60520103
3. Kỹ thuật điện 60520202
4. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 60520216
5. Kỹ thuật điện tử 60520203
6. Kỹ thuật nhiệt 60520115
7. Kỹ thuật tài nguyên nước 60580212
8. Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 60580202
9. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 60580208
10. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 60580205
11. Công nghệ Thực phẩm 60540101
12. Kỹ thuật hoá học 60520301
13. Kỹ thuật môi trường 60520320
14. Khoa học máy tính 60480101
15. Hoá hữu cơ 60440114
16. Quản trị kinh doanh 60340102
17. Kế toán 60340301
18. Tài chính - Ngân hàng 60340201
19. Kinh tế phát triển 60310105
20. Triết học 60220301
21. Quản lý giáo dục 60140114
22. Văn học Việt Nam 60220121
23. Ngôn ngữ học 60220240
24. Phương pháp Toán sơ cấp 60460113
25. Sinh thái học 60420120
26. Ngôn ngữ Anh 60220201
27. Ngôn ngữ Pháp 60220203
28. Công nghệ sinh học 60420201
29. Kỹ thuật cơ điện tử 60520114
30. Hệ thống thông tin 60480104
31. Đại số và lý thuyết số 60460104
32. Toán giải tích 60460102

(2) Đào tạo Tiến sĩ

STT Chuyên ngành Mă số
1. Kỹ thuật nhiệt 62520115
2. Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 62580202
3. Cơ kỹ thuật 62520101
4. Kỹ thuật Cơ khí 62520103
5. Công nghệ sinh học 62420201
6. Công nghệ thực phẩm 62540101
7. Khoa học máy tính 62480101
8. Kỹ thuật cơ khí động lực 62520116
9. Kỹ thuật điện 62520202
10. Kỹ thuật tài nguyên nước 62580212
11. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 62520216
12. Kế toán 62340301
13. Kinh tế phát triển 62310105
14. Kinh tế nông nghiệp 62620115
15. Quản trị kinh doanh 62340102
16. Hoá hữu cơ 62440114
17. Ngôn ngữ Anh 62220201

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn