Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

06/10/2015


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

6.691.412

Đề cương các môn thi cao học (21/06/2009)

Đề cương các môn thi cao học:

1. Môn ngoại ngữ:

- Tiếng Anh B

- Tiếng Pháp B

- Tiếng Nga B

- Tiếng Trung B

2. Môn cơ bản:

- Toán cao cấp 1

- Toán cao cấp 2

- Toán kinh tế

- Toán rời rạc

- Toán Xác xuất-Thống kê

- Giải tích

- Logic học

- Triết học

- Lịch sử Triết học

- Lý thuyết tiếng Anh

3. Môn cơ sở ngành:

- Nhiệt kỹ thuật

- Kinh tế học

- Giáo dục học

- Lịch sử Văn học Việt Nam

- Đại số

- Sinh học đại cương

- Thực hành tiếng Anh

- Thực hành tiếng Pháp

- Hóa lý kỹ thuật

- Sức bền vật liệu

- Cơ sở lập trình

- Cơ sở kỹ thuật điện

- Lý thuyết tín hiệu, mạch và hệ thống

- Cơ sở kỹ thuật nhiệt

- Thủy lực

- Hóa sinh công nghiệp

- Hóa đại cương

- Kỹ thuật môi trường

- Ngôn ngữ học đại cương

- Chủ nghĩa duy vật BC và CN duy vật LS

- Cơ sở hóa hữu cơ

- Cơ học kết cấu

- Cơ học đất

-
 Công nghệ sinh học


- Cơ điện tử

- Cơ sở công nghệ chế tạo máy

- Lý thuyết động cơ ô tô

- Toán giải tích

- Đại số và lý thuyết số


- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Quay trở về Quay trở về
Các tin đưa trước:

Phụ lục 3 (30/06/2014)

PHỤ LỤC 1 & 2: DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG HOẶC PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN, NGÀNH KHÁC VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (30/06/2014)

Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và các môn thi (22/07/2013)

Các mẫu trong hồ sơ xét tuyển NCS (10/02/2012)

 Các tin tiếp theo:

Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển sinh sau đại học (21/01/2008)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn