Trang chủ

Mẫu bài báo Kỷ yếu hội nghị

Web UD

 

English

06/10/2015


KỶ YẾU KHOA HỌC

 01-Công nghệ Cơ khí
 02-CNTT-ĐT Viễn thông
 03-Điện-CNN-Điện lạnh
 04-CN Xây dựng 1
 05-CN Xây dựng 2
 06-Hóa-Môi trường
 07-KH Tự nhiên 1
 08-KH Tự nhiên 2
 09-KH Tự nhiên 3
 10-CĐ Công nghệ 1
 11-CĐ Công nghệ 2
 12-CĐCN Thông tin
 13-Kinh tế 1
 14-Kinh tế 2
 15-Kinh tế 3
 16-Kinh tế 4
 17-Khoa học Xă hội 1
 18-Khoa học Xă hội 2
 19-Khoa học Xă hội 3
 20-Ngoại ngữ 1
 21-Ngoại ngữ 2
 22-Ngoại ngữ 3
 23-Ngoại ngữ 4
 24-Ngoại ngữ 5
 DS sinh viên đạt giải

Số người truy cập:

6.691.793

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 07-KH Tự nhiên 1


1

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN NÉN DỮ LIỆU THUẬT TOÁN LZW

RESEARCH ALGORITHMS OF DATA COMPRESS LZW ALGORITHM

 SVTH: PHẠM TUẤN ANH, Lớp: 05CCT2 Khoa Tin, Trường Đại học Sư Phạm. GVHD: ĐOÀN DUY BÌNH, Khoa Tin, Trường Đại học Sư Phạm.

 Số trang: 258
 
2

MỘT VÍ DỤ VỀ TẬP COMPACT KHÔNG LỒI CÓ TÍNH CHẤT ĐIỂM BẤT ĐỘNG

AN EXAMPLE FOR THE FIXED POINT PROPERTY OF NON-CONVEX SET

 SVTH: ĐOÀN THỊ NGỌC CẢNH, Lớp: 05TT, Trường Đại Học Sư Phạm. GVHD: Th.S NGUYỄN HOÀNG THÀNH, Khoa Toán, Trường Đại Học sư Phạm.

 Số trang: 263
 
3

THUẬT GIẢI DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG

GENETIC ALGORITHM AND ITS APPLICATION

 SVTH: NGUYỄN THỊ THÚY HOÀI, Lớp: 04CCT01, Trường Đại Học Sư Phạm. GVHD: PGS.TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN, Khoa Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm.

 Số trang: 266
 
4

THUẬT TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG XẾP LỊCH THI

THE GRAPH COLORING ALGORITHM AND EXAMS SCHEDULING APPLICATION

 SVTH: NGHIÊM VĂN HƯNG, Lớp: 04CCT02, Trường Đại học Sư Phạm. GVHD: PGS. TSKH TRẦN QUỐC CHIẾN, Khoa Tin học, Trường Đại học Sư Phạm.

 Số trang: 271
 
5

CẤP CỦA CÁC PHẦN TỬ VÀ CÁC LỚP LIÊN HỢP CỦA NHÓM DIHEDRAL

THE ORDER OF ALL ELEMENTS AND CONJUGACY CLASSES OF DIHEDRAL GROUP

 SVTH: NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN, Lớp: 05TT, Trường Đại Học Sư Phạm. GVHD: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU, Khoa Toán, Trường Đại Học Sư Phạm.

 Số trang: 276
 
6

THỜI GIAN LOGIC VECTOR VÀ VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HÓA CÁC TIẾN TRÌNH TRONG BÀI TOÁN BÃI ĐỖ XE NHIỀU CỔNG

LOGIC VECTOR TIME AND SYNCHRONIZATION OF PROCESSES IN PARK WITH DISTRIBUTED STATIONS

 SVTH: NGŨ PHÚC HUY, Lớp 04CCT01, Trường Đại Học Sư Phạm. GVHD: PGS.TSKH. TRẦN QUỐC CHIẾN, Khoa Tin học, Trường Đại Học Sư Phạm.

 Số trang: 279
 
7

CÁC ĐỊNH LÝ TÁCH TẬP LỒI

THE SEPARATION THEOREM OF CONVEX SETS

 SVTH : TRẦN THỊ TỐ NHƯ, Lớp: 05TT, Trường Đại Học Sư Phạm. GVHD : THS.NGUYỄN HOÀNG THÀNH, Khoa Toán, Trường Đại Học Sư Phạm.

 Số trang: 284
 
8

VỀ CẤU TRÚC CỦA ÁNH XẠ SONG TUYẾN TÍNH THAY PHIÊN CHẤP NHẬN ĐƯỢC

ON THE STRUCTURE OF THE ACCEPTABLE ALTERNATING BILINEAR MAP

 SVTH: NGÔ THỊ HOÀI PHƯƠNG, Lớp: 05TT, Trường Đại học Sư Phạm. GVHD: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU, Khoa Toán, Trường Đại học Sư Phạm.

 Số trang: 288
 
9

LÝ THUYẾT MỞ RỘNG TRƯỜNG VÀ LÝ THUYẾT GALOIS

FIELD EXTENSION THEORY AND GALOIS THEORY

 SVTH: VÕ THỊ KHÁNH XUÂN, Lớp : 05TT, Trường Đại học Sư Phạm. GVHD: THS. NGUYỄN VIẾT ĐỨC, Khoa Toán, Trường Đại học Sư Phạm.

 Số trang: 291
 
10

PHẦN MỀM QUẢN LÍ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

SOFTWARE AS A TEACHER MANAGEMENT

 SVTH :Trần Văn Hưng, Nhữ Văn Cử, Đặng Thị Thúy An, Phạm Hồng Tính, Trần Thị Bích Liễu, Trần Xuân Trường Lớp 07SPT-07CNTT Trường Đại học Sư phạm

 Số trang: 423
 

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn