Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

01/04/2015


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

6.341.721

Thông báo thay đổi thời hạn nộp hồ sơ dự thi sau đại học khóa 31 (02/03/2015)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 31 TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 
Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức tuyển sinh cho 33 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 18 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 30 được tổ chức vào tháng 5/2015.
-          Phát hành hồsơ, nhận hồsơdựthi, đăng ký học bổsung kiến thức và ôn thi: từngày ra Thông báo đến hết ngày 31/3/2015;.
-          Đăng ký học bổ sung kiến thức trước ngày 20/3/2015.
-          Thời gian thi dựkiến: 16, 17, 18/5/2015.         
-          Các lớp đào tạo thạc sĩ được tổ chức thành hai khối: Các lớp học ban ngày và các lớp học ban đêm.
Địa chỉ liên hệ:
BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:     (0.511) 383 2552
Web Site:        http://www.udn.vn; http://www.kh-sdh.udn.vn
Email:  sdh@ac.udn.vn
Quay trở về Quay trở về

 Các tin tiếp theo:

Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31 (02/02/2015)

Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 4 năm 2014 (16/01/2015)

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 30 (28/11/2014)

DANH SÁCH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 30 VÀ LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG (15/10/2014)

Danh sách thí sinh dự thi sau đại học khóa K30 (10/10/2014)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn