Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

9/19/2014


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

5.945.863

Các tin đưa trước:

Công bố nội dung luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Nguyễn Văn Phụng (8/20/2014)

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 30 theo đề án 911 của Đại học Đà Nẵng (8/4/2014)

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 30 (8/4/2014)

Thông báo nhập học các lớp khóa 29 tại Đà Nẵng và các địa phương (7/17/2014)

Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa K30 (6/30/2014)

 Các tin tiếp theo:

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên cao học trước khi tốt nghiệp (5/30/2011)

 © Đại học Đà Nẵng
 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn