Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

27/03/2015


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

6.333.082

Các tin đưa trước:

Thông báo thay đổi thời hạn nộp hồ sơ dự thi sau đại học khóa 31 (02/03/2015)

Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31 (02/02/2015)

Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 4 năm 2014 (16/01/2015)

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 30 (28/11/2014)

DANH SÁCH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 30 VÀ LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG (15/10/2014)

 Các tin tiếp theo:

Thông báo về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên cao học trước khi tốt nghiệp (30/05/2011)

 © Đại học Đà Nẵng
 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn