Trang chủ

  Kế hoạch học tập Thời khóa biểu

Web UD

 

English

01/04/2015


  Tổng quan
  Tin tức
  Thông báo
  Ảnh hoạt động

  Các ngành đào tạo
  Thông tin tuyển sinh
  Xem thông tin về thí sinh
  Qui định & mẫu báo cáo

Số người truy cập:

6.342.108

Thông báo

Thông báo thay đổi thời hạn nộp hồ sơ dự thi sau đại học khóa 31 (02/03/2015)
Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31 (02/02/2015)
Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 4 năm 2014 (16/01/2015)
Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 30 (28/11/2014)
DANH SÁCH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 30 VÀ LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG (15/10/2014)
Danh sách thí sinh dự thi sau đại học khóa K30 (10/10/2014)
LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC KHÓA K30 (09/10/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Nguyễn Văn Phụng (20/08/2014)
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 30 theo đề án 911 của Đại học Đà Nẵng (04/08/2014)
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 30 (04/08/2014)
Thông báo nhập học các lớp khóa 29 tại Đà Nẵng và các địa phương (17/07/2014)
Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa K30 (30/06/2014)
Danh sách thí sinh dự thi ngoại ngữ B1 đợt 14 tại Đà Nẵng (17/06/2014)
LỊCH THI NGOẠI NGỮ B1 ĐỢT 14 (16/06/2014)
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI KHÓA 29 (16/06/2014)

Đào tạo sau Đại học

Kết quả thi B1 đợt 16, 17 (15/01/2015)
Danh sách thi B1 đợt 18 tại Trà Vinh và Đà Nẵng (12/01/2015)
Thông báo v/v kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 26 (06/01/2015)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh (31/12/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Huỳnh Thị Hồng Hạnh (29/12/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Thống (04/12/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Phaylom Nodnapho (30/12/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Senavong Sonesouphanh (30/12/2014)
Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Chín (04/12/2014)
Lịch thi B1 đợt 17 tại Kontum (06/12/2014) (28/11/2014)

 © Đại học Đà Nẵng

 Ban Đào tạo Sau đại hoc

Tổ quản trị mạng thông tin ĐHĐN
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn - TP Đà nẵng 
SĐT: 0511.817533
Các thành viên:
- Cao Xuân Tuấn
- Đoàn Văn Thành
- Đinh Quang Trung

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511.832552  Điện thoại : 84.511.817533
 Email : sdh@ac.udn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn